Αρχείο: Fitness/ Αξεσουάρ Ρυθμικής Γυμναστικής

Κορδέλες Ρυθμικής Γυμναστικής REINHART

97060 SATIN

Κορδέλες Ρυθμικής Γυμναστικής μονόχρωμες . Σε διάφορα μήκη από 1,60μ. μέχρι 6μ. Rhythymic gymnastic ribbons .Lenght 1.60m to 6.00m

1.60m € 8.00  -  2.00m € 9.00  - 3.00m - 10.00  - 4.00m € 14.00  - 5.00m € 15.00  -  6.00m € 16.00

Κορδέλες Ρυθμικής Γυμναστικής

97125 SATIN W

Κορδέλες Ρυθμικής Γυμναστικής πλάτους 10εκ. μονόχρωμες . Σε διάφορα μήκη από 1,60μ. μέχρι 6μ.

Κορδέλες Ρυθμικής Γυμναστικής

97313 & 97314 & 97315 & 97316 & 97256 & 97240 & 97230 & 97214 & 97290 & 97356 & 97340 & 97330

 Κορδέλες ρυθμικής Πολύχρωμες-Colorfull gymnastic ribbons.

3.00m € 13.00 - 4.00m € 15.00 - 5.00m € 17.00 - 6.00m 18.00

Αξεσουάρ Ρυθμικής Γυμναστικής-Κορδέλες-Ιστοί

97256 POLE 56 - 45 - 30

Αξεσουάρ για κορδέλες ρυθμικής. Ιστοί για κορδέλες ρυθμικής -Poles for rhythmic gymnstic ribbons. Ολα τα μεγέθη - All sizes € 7,00

Αξεσουάρ Ρυθμικής Γυμναστικής-Κορδέλες-Ιστοί

97214 RIBBON CLIP

Αξεσουάρ για κορδέλες ρυθμικής. Ιστοί, στροφείς, μηχανισμός που τυλίγει τις κορδέλες, θήκη για κορδέλες.

Τυλιχτήρι κορδέλας

97290 FAST

Αξεσουάρ για κορδέλες ρυθμικής. Ιστοί, στροφείς, μηχανισμός που τυλίγει τις κορδέλες, θήκη για κορδέλες.

Θήκη ιστού και κορδέλας ρυθμικής

97356 CASE 56-45-30 cm.

Αξεσουάρ για κορδέλες ρυθμικής. Ιστοί, στροφείς, μηχανισμός που τυλίγει τις κορδέλες, θήκη για κορδέλες.

Μπάλες Ρυθμικής Γυμναστικής

97001 & 97003 & 97010 & 97004 & 97010

Μπάλες ρυθμικής Γυμναστικής. 16 εκ. και 19εκ. παιδικές και ενηλίκων. FIG approved.

Μπάλες Ρυθμικής Γυμναστικής

97001 & 97003 & 97010 & 97004 & 97010

Μπάλες ρυθμικής Γυμναστικής. 16 εκ. και 19εκ. παιδικές και ενηλίκων. FIG approved.

Μπάλες Ρυθμικής Γυμναστικής

97001 & 97003 & 97010 & 97004 & 97010

Μπάλες ρυθμικής Γυμναστικής. 16 εκ. και 19εκ. παιδικές και ενηλίκων. FIG approved.

Μπάλες Ρυθμικής Γυμναστικής

97001 & 97003 & 97010 & 97004 & 97010

Μπάλες ρυθμικής Γυμναστικής. 16 εκ. και 19εκ. παιδικές και ενηλίκων. FIG approved.

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής

97150 & 97160 & 97170 & 97180 & 97190 & 97199 & 97161

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής. Από 50εκ μέχρι 90εκ. διάμετρο. 

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής

97150

Στεφάνι Ρυθμικής Γυμναστικής 50εκ. Rhythmic gymnastic hoop 50cm € 8.00

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής

97160

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής 60εκ. Rhythmic gymnastic hoop 60cm € 9.00

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής

97170

Στε­φά­νια Ρυθ­μι­κής Γυμνα­στι­κής 70εκ. Rhythmic gymnastic hoop 70cm € 10.00

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής

97180

Στε­φά­νια Ρυθ­μι­κής Γυμνα­στι­κής 80εκ. Rhythmic gymnastic hoop 80cm € 11.00

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής

97190

Στε­φά­νια Ρυθ­μι­κής Γυμνα­στι­κής 90εκ. Rhythmic gymnastic hoop 90cm € 12.00

Κάλυμα για στεφάνι ρυθμικής

97150 & 97160 & 97170 & 97180 & 97190 & 97199 & 97161

Καλύματα στεφανιών ρυθμικής. Χωράει μέχρι και 3 στεφάνια € 18,00

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής

97005 & 97006 & 97012 & 97013 & 97014

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής. 36 εκ. παιδικές και 45 εκ. ενηλίκων. Απλές και συνδεόμενες κορίνες. Διατίθενται σε ζευγάρια.

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής

97005 & 97006 & 97012 & 97013 & 97014

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής. 36 εκ. παιδικές και 45 εκ. ενηλίκων. Απλές και συνδεόμενες κορίνες. Διατίθενται σε ζευγάρια.

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής

97005 & 97006 & 97012 & 97013 & 97014

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής. 36 εκ. παιδικές και 45 εκ. ενηλίκων. Απλές και συνδεόμενες κορίνες. Διατίθενται σε ζευγάρια.

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής

97005 & 97006 & 97012 & 97013 & 97014

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής. 36 εκ. παιδικές και 45 εκ. ενηλίκων. Απλές και συνδεόμενες κορίνες. Διατίθενται σε ζευγάρια.

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής

97005 & 97006 & 97012 & 97013 & 97014

Κορίνες Ρυθμικής Γυμναστικής. 36 εκ. παιδικές και 45 εκ. ενηλίκων. Απλές και συνδεόμενες κορίνες. Διατίθενται σε ζευγάρια.

Σχοινάκια Ρυθμικής Γυμναστικής

97002 & 97017

Σχοινάκια ρυθμικής Γυμναστικής 3 μ. σε 110γρ. ή 170γρ. FIG approved.

Στρώματα γυμναστικής σε διάφορα πάχη.

Σχοινάκια Ρυθμικής Γυμναστικής

97002 & 97017

Σχοινάκια ρυθμικής Γυμναστικής 3 μ. σε 110γρ. ή 170γρ. FIG approved.

Στρώματα γυμναστικής σε διάφορα πάχη.

Κατηγορίες προιόντων

Νέα Προιόντα-Latest Products

Fitness

Sports

Fun

Εκπτώσεις- Αριθμ.Λογ/μών